Geocell uygulamaları için diğer bir önemli konu sistemin güvenli şekilde ankrajlamasının (sabitlenmesinin) yapılmasıdır. Sistemde geotekstil veya geomembran bulunması, şevin eğim derecesi, geocell yüksekliği, zemin ve proje özellikleri gibi parametreler uygulama öncesinde belirlenmeli ve ankrajlama sistemi tasarıma dahil edilmelidir. Tasarım ile elde edilecek verilere göre, kullanılacak ankraj demirlerinin/çubuklarının sayısı, birim alana düşen ankrajlama elememanı miktarı belirlenmeli ve uygulama tasarıma uygun şekilde yapılmalıdır. Hücresel dolgu sistemi altında geomembran gibi geçirimsizlik elemanları kullanılacak ise  yüksek mukavemetli tendon iplerinin mukavemetleri ve bağlanma aralıklarına göre uygun şekilde montaj yapılmalıdır.

Şevlerde kullanılacak olan hücresel dolgu sisteminin ankrajlama (sabitleme) sisteminin uygun olması, malzemenin beklenen performansı göstermesi açısından önemlidir. Ankrajlamada kullanılan sabitleme çubukları mühendislik hesapları yapılarak belirlenmelidir.

Ankrajlama (sabitleme) sistemi aşağıdaki maddeler dikkate alınarak belirlenir;

  • Zemin özellikleri

  • Şev eğimi

  • Şev uzunluğu

  • Çevresel koşullar

  • Hücre içi dolgu malzemesi (Örn. Kırma taş, bitkisel toprak, beton vb.)

  • Hücre içi dolgu malzemesinin fiziksel özellikleri. (İçsel sürtünme açısı vb.)

  • Geocell yüksekliği ve boyutları

  • Sistemde geomembran veya delinmemesi gereken bir geçirimsizlik/ayırma elemanı bulunması

Ankraj yöntemini seçmeden önce, ilk olarak Geocell Hücresel Dolgu Sistemi’ nin kayma dayanımı ve hangi kuvvetlerin Geocell’ in şev yüzeyinden kaymasını engelleyebileceği hesaplanmalıdır. Kayma güvenlik değeri eğer belirlenen kriterlerin üzerinde çıkarsa, Geocell ve eğim arasındaki sürtünme dayanımı, Geocell Hücresel Dolgu Sistemini yerinde tutmak için yeterlidir.

Geocell hücresel dolgu sistemi uygulaması öncesinde, uygulama yapılacak yarma veya dolgu şevinin stabilitesinin kontrol edilmesi büyük önem teşkil etmektedir. Şevin heyelana karşı güvenli olması durumunda Geocell uygulaması yapılabilir.

Platformunu seç ve bu yazıyı paylaş!