Geocell Nedir?

KRT® Geocell üç boyutlu, delikli ve pürüzlü hücrelerden oluşan petek yapıda yükseklik kalitede zemin güçlendirme ve stabilizasyon malzemesidir.  Hidrolik ve yer çekimsel kuvvetler nedeni ile yüzeysel erozyona maruz kalan güvenli olmayan şevlerde erozyon kontrol sağlar. Geocell sistemi üstün üç boyutlu kuşatma etkisi ile zeminin su veya rüzgar nedeniyle kaybedilmesini engeller.

Hücresel dolgu sistemi zayıf zeminlerde zemin güçlendirme (stabilizasyon) ve şevlerde (yamaçlarda), kıyı koruma sistemlerinde, kanallarda (hidrolik yapılarda) erozyon kontrolü için hızlı, ekonomik ve dayanıklı çözümler sunar.

Geocell tendon (yüksek dayanımlı ip) kullanımı ile göletlerde, atık depolama alanlarında, geçirimsizlik elemanı (Geomembran) üzerinde sürdürülebilir bitkilendirme yapılabilmesine izin verir.

Geocell Ana İşlevleri Nelerdir?

KRT® Hücresel Dolgu Sisteminin birbirine bağlı yüksek dayanımlı hücre ağı zemini kuşatarak ve stabilize ederek zeminin performansını önemli derecede arttırır. Hücresel dolgu sisteminin üç boyutlu kuşatma etkisi dik şevlerin(yamaçların) , kanalların, kıyı koruma yapılarının su ve rüzgar erozyonuna karşı korunmasında ve zayıf zeminlerin güçlendirilmesinde ekonomik ve efektif çözümler sunar.

Hangi Hücre İçi Dolgu Malzemeleri Kullanılabilir?

Geocell hücre içleri proje özelliklerine göre farklı dolgu malzemeleri ile doldurulabilir;

Hücresel Dolgu Sistemi bitkisel toprak dolgu

Bitkisel Toprak

Hücresel Dolgu Sistemi hücre içi bitkisel toprak ve agrega karışımı

Bitkisel Toprak & Granüler Karışım

Geocell Hücresel Dolgu Sistemi hücre içi granüler dolgu

Granüler Zemin (Kum, Çakıl, Agrega, Kaya)

Hücresel Dolgu Sistemi hücre içi beton dolgu

Beton Dolgu

Geocell Hücresel dolgu sistemi hücre içi saha malzemesi dolgusu

Sahada Bulunan Mevcut Malzeme

  • Geocell hücre dolgu malzemesi olarak yukarıdaki dolgu malzemelerinden proje özelliklerini sağlayabilen kombinasyonları kullanılabilmektedir.