Üç boyutlu geogrid sistemi olarak da adlandırılan Geocell,  dik şevlerde yüzey erozyon korunması ve şev stabilizasyon uygulamalarında, su kanalları ve hidrolik yapıların koruyucu kaplamalarında, zayıf zeminler üzerindeki statik ve dinamik yüklerin desteklenmesi uygulamalarında, istinat duvar yapılarında ve daha birçok uygulamada kullanılmaktadır.

Şev Yüzeylerinde Erozyon Kontrolü & Şev Stabilitesi Kontrolü

Dik yamaçlar üzerine yerleştirilen geocell sistemler dolgu malzemesini tutmak ve hareketlerini sınırlandırmak için tasarlanmıştır. Hücre duvarları şevlerden aşağıya doğru akan su akışını yavaşlatmaktadır. Bu işlev, erozyonun önemli bir nedeni olan kılcal yarılmaların oluşumu ortadan kaldırmaktadır. Buna ek olarak, hücrelerin içinde biriken sular, dolgu toprağından aşağı doğru sızar ve bitkilerin derinlemesine kök büyümelerini destekler.

Geocel şevde erozyon kontrolü

Zayıf Zeminlerin Güçlendirilmesi

Zayıf taşıma kapasitesine sahip zeminleri stabilize etmek miktarı geocell kullanımıyla için gereken agrega önemli ölçüde azaltılmaktadır. Geocell hücre duvarları, uygulanan yükler nedeniyle agregaların hareketlerini engelleyip agregaları birarada tutmaktadır. Doldurulmuş hücreler birbirlerine bağlıdır ve kullanıldığı yerlerde büyük bir panel özelliği gösterir. Uygulanan yükler doğrudan bir temas noktası yerine, geocell aracılığıyla daha geniş bir alana dağıtılmaktadır.

Geocell Karayolu temeli güçlendirme

Gölet ve Kanal Şevleri/ Tabanları

Geocell, kanal ve gölet yüzeylerini erozyondan korur ve yapılan imalatı kolaylaştırır. Su akış hızı 2 m/sn olan kanallarda, geocell çim kaplama yapılarak toprak dolgunun yerleştirilmesine olanak sağlar. Akış hızı 2m/ sn aşan kanallarda geocell beton/çakıl doldurularak kullanılabilir. Bu tür mühendislik uygulamalarında geocell esnek bir yapı sağlar. Hücreler sayesinde küçük beton bloklar oluşturulur ve eğimli kanal yüzeylerinde çatlamalar olmadan kullanım ömrü uzun olan kanal yapıları oluşturulabilir.

Geocell Kanal koruma uygulaması

MSE İstinat Yapıları & Güçlendirilmiş Dolgular

Hücresel panellerin eğim yüzünden yerleştirilmesinin mümkün olmadığı dik yamaç uygulamalarında, toprak yapısı geocelle yapılmış dikey duvarlar ile korunabilir. Bu tür uygulamalarda geocell hücreleri sadece toprağı tutmaz, aynı zamanda yapının ömrü boyunca drenajıda sağlar. Goecell MSE geogridli duvarlar uygun dolgu ile doldurularak inşa edilir. Geocell ağırlık duvarları, aynı zamanda tasarımcılara bitki örtüsü ile yeşillendirme ve estetik görünüm adına alternatifler getirmektedir.

Geocell ön yüzlü istinat duvarı

Platformunu seç ve bu yazıyı paylaş!